close
دانلود فیلم
کيجين برنامه مباني نظري معماري و ماهيت معماري

دانلود رایگان پایان نامه

کيجين برنامه مباني نظري معماري و ماهيت معماري
امروز شنبه 27 آبان 1396
تبليغات تبليغات

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

مبانی نظری معماری و ماهیت معماری

رویکرد فلسفی به نظریه معماری:

 

در این رویکرد، نظریه معماری بر اساس ملاحظات فلسفی و زیباییشناختی تعریف میشود. از این دیدگاه، روش مناسب برای تدوین نظریه معماری عبارت است از انجام دادن یک رشته بحثهای عقلی در هر ساختار خاص نظری و تنظیم و تدوین سلسله مراتبی از مفاهیم برای درک موضوع.

 

دسته بندي: مبانی نظری,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد