close
تبلیغات در اینترنت

مطالعات هتل موزه

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

مطالعات هتل موزه

توضیحات

مطالعات هتل موزه

چکیده:

شهر ار گانیسمی زنده و پویاست که سه حوزه ی عمومی کار، تفریح و استراحت، در آن به نحوی تنگاتنگ در هم می آمیزند و شکل های کالبدی متفاوتی رادر گستره شهربه وجود می آورد.هرکدام از این سه حوزه علاوه بر مشخصات خاص خود در ارتباطی متقابل از یکدیگر تأثیر می پذیرندو هر کدام موجودیت دیگری را مشروط و محدود می سازد.هنگامی که این سه حوزه را به عنوان سه جنبه از حیاط یک شهر و به عنوان سه قسمت مجزا که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند در نظر بگیریم آنگاه یک مجموعه همانند هتل موزه به عنوان یکی از ارکان خدماتی نه تنها یک واحد مجزا که مجموعه از عملکردهای سه حوزه عمومی کار،تفریح واستراحت است که در زمان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و همانند ستون فقراتی اجزای شهر را به یکدیگر پیوند می دهد.شاید بتوان چنین دیدگاهی را این چنین جمع بندی نمود که شهر در کلیت خودبا ستون فقراتی که تار و پودش در تمامی شهر و اجزای تشکیل دهنده آن از جمله هتل-موزه، به عنوان مکانی برای گذران اوقات فراغت انجام می یابد

اصول طراحي هتل موزه

فهرست مطالب

بخش ۱:تعریف مسئله…………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۱اهداف طراحی پروژه……………………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-تعریف موزه…………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-۱ طبقه بندی موزه ها…………………………………………………………………………………………….۲

۱-۲-۲ نظریه ی ساختاری موزه……………………………………………………………………………………….۴

۱-۳-تعریف هتل………………………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۳-۱انواع هتل   ……………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۴- کلید واژه ها……………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۵-جایگاه ایران در صنعت جهانگردی……………………………………………………………………………………. ۸

۱-۶ ایام فراغت……………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۷گذران اوقات فراغت در ایران و جهان…………………………………………………………………………………..۱۱

بخش ۲:معرفی بستر طرح …………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۱-تاریخچه شهرستان…………………………………………………………………………………………………….۱۳

۲-۲- موقعیت جغرافیای شهرستان………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۳-جمعیت شهرستان…………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۴-شرایط محیطی شهرستان…………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۵-بررسی شرایط اقلیمی شهرستان…………………………………………………………………………………۱۶

۲-۵-۱-بارندگی………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۵-۲-رطوبت نسبی…………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۵-۳-یخبندان…………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵-۴-باد……………………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۶-نتیجه گیری (تأثیر مسائل محیطی و جغرافیایی و اقلیمی بر معماری بنا)…………………………………….۱۹

۲-۷- بررسی و شناخت و معرفی مسائل فرهنگی و تاریخی مؤثر بر طرح………………………………………….۲۴

      ۲ -۷-۱-بررسی معماری بومی منطقه…………………………………………………………………………….۲۵

۲-۷-۱-۱-معماری مسکن………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۷-۱-۲-المان ها و تزئینات معماری بومی منطقه…………………………………………………………..۲۷

۲-۷-۲-نتیجه گیری(راهکارهای اقلیمی با الهام از معماری بومی منطقه)…………………………………………۲۸

بخش ۳:شناخت و معرفی زمین طرح………………………………………………………………………………….۲۹

۳-۱-شناخت زمین طرح………………………………………………………………………………………………….۳۰

۳-۱-۱-شناخت و معرفی مکان پروژه………………………………………………………………………………۳۰

۳-۱-۲-شناخت و معرفی زمین طرح………………………………………………………………………………۳۱

۳-۱-۳-شناخت و معرفی شبکه های دسترسی اطراف پروژه………………………………………………..۳۳

۳-۱-۴-شناخت و معرفی کاربری های اطراف پروژه …………………………………………………………..۳۴

بخش ۴:نمونه مشابه…………………………………………………………………………………………۳۶

۴-۱-فرهنگسرای نگارستان(موزه قرآن)…………………………………………………………………………۳۷

۴-۱-۱-حوزه های عملکردی و ارتباط فضاها………………………………………………………………..۳۷

۴-۱-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….۴۰

۴-۲-مرکز میراث آمریکایی و موزه هنر……………………………………………………………………………..۴۰

۴-۲-۱-معرفی بنا…………………………………………………………………………………………….۴۰

۴-۲-۲-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..۴۴

 

۴-۳-هتل شرایتون میرامار…………………………………………………………………………………………..۴۵

۴-۳-۱-معرفی بنا……………………………………………………………………………………………….۴۵

۴-۳-۲-نتیجه گیری  …………………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۴-هتل هیلتون…………………………………………………………………………………………………….۴۹

۴-۴-۱-معرفی بنا……………………………………………………………………………………………۴۹

۴-۴-۲-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۵۲

بخش ۵:برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………..۵۳

۵-۱-تدوین الگوی فضایی مجموعه………………………………………………………………………………..۵۴

۵-۲- بر نامه فیزیکی و استانداردها……………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲-۱-ریز فضاهای بخش اقامتی…………………………………………………………………………….۹۳

۵-۲-۲ریز فضاهای موزه……………………………………………………………………………………….۹۸

۵-۲-۲-۱-بخش معرفی…………………………………………………………………………………..۹۸

۵ -۲-۲-۱-۱-گالری………………………………………………………………………………………۹۸

۵-۲-۲-۱-۲- آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………۱۰۲

۵-۲-۱-۲-۳-کتابخانه……………………………………………………………………………………….۱۰۶

بخش ششم: مبانی نظری و روند طراحی…………………………………………………………………….۱۱۲

۶-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۶-۲-سنت در معماری…………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۶-۳-مفاهیم مؤثر در طرح…………………………………………………………………………………………۱۱۴

۶-۳-۱-سلسله مراتب…………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۶-۳- ۲ پویایی و ضرب آهنگ……………………………………………………………………………………..۱۱۵

۶-۴- نظام ساز مان دهی طرح و برنامه ریزی…………………………………………………………………۱۱۷

۶-۵-مفاهیم برگرفته از سایت و تأثیر آن در طراحی…………………………………………………………..۱۱۷

۶-۶-احکام فضایی عملکردها در بستر طرح…………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۶-۱-بخش اقامتی………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۶-۶-۲-بخش فرهنگی………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۶-۶-۳- بخش تفریحی……………………………………………………………………………………….۱۱۸

۶-۶-۴-فضای سبز و محوطه سازی…………………………………………………………………………۱۱۸

۶-۷-تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

۶-۸-دیاگرام حبابی روابط فضاها………………………………………………………………………………….۱۱۹

۶-۹-کانسپت اولیه شکل گیری طرح…………………………………………………………………………….۱۲۲

۶-۱۰-روند شکل گیری طرح……………………………………………………………………………………….۱۲۲

۶-۱۱-ایده طراحی نما……………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۶-۱۲-انتخاب سیستم سازه………………………………………………………………………………………۱۲۶

۶-۱۳-بررسی و ارائه سیستم تأسیسات………………………………………………………………………..۱۲۷

بخش هفتم:ارائه نقشه ها………………………………………………………………………………………..۱۴۲

_______________________

نام محصول :مطالعات هتل موزه

فرمت: این فایل بصورت Word  وشامل ۱۴۲ صفحه می باشد.

هزینه محصول: ۲۰٫۰۰۰تومان ۳۵٫۰۰۰

ججم فایل : ۷۵٫۰۶ مگابایت

_________________________________________

 

موضوع: رساله های کارشناسی,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 19:0

نظرات()

تعداد بازديد : 212

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا : 8399
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 245
بازدید دیروز : 473
ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز : 5
آي پي امروز : 41
آي پي ديروز : 84
بازدید هفته : 718
بازدید ماه : 13,289
بازدید سال : 47,870
بازدید کلی : 1,755,626
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 54.82.99.169
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : سه شنبه 06 فروردین 1398

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟