close
تبلیغات در اینترنت

مطالعات رساله معماری مجموعه سوارکاری

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

مطالعات رساله معماری مجموعه سوارکاری

توضیحات

مطالعات رساله معماری مجموعه سوارکاری

با سلام خدمت کاربران عزیز به دلیل برخی از مشکلات فرصت این رو نداشتم وب سایت رو آپدیت کنم ولی امروز با موضوع جدید با قیمت فوق العاده مناسب از سایت های دیگه براتون بارگذاری کردم.مثل همیشه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستم.

چکيده:

موضوع اين پروژه طراحي يک مجموعه سوارکاري است که در آن فضاهاي لازم براي آموزشهاي نظري و عملي و نيز نگهداري اسبهاي مجموعه و برگزاري مسابقات سوارکاري طراحي شده است. اين فرآيند نه تنها زمينه باز و بستري مناسب جهت رشد اين ورزش در ابعاد اقتصادي علمي و فرهنگي و ورزشي و غيره است، بلکه موجبات نزديکي و آشتي هرچه بيشتر انسان را با طبيعت و همچنين سلامت روح و جسم و داشتن جامعه‌اي با نشاط را در عصري که با سرعت به سوي ماشيني شدن حرکت مي‌کند را به همراه دارد که يکي از مهمترين اهداف اين پروژه به شمار مي‌آيد. کوشش در حفظ و احيا اينچنين سرمايه ملي و فرهنگي ارزشمندي نيز از ديگر اهداف اين پروژه به شمار مي‌آيد. از ديگر اهداف اين مجموعه ارتقا کيفي در صنعت پرورش اسب مي باشد. زيرا زمينه هاي مرتبط با اين صنعت بسيار گسترده است و به لحاظ اقتصادي بسيار سودآور و همچنين اشتغال زا مي باشد.

در ادامه به شناخت اسب و نژادهاي مختلف آن و خصوصيات رفتاري آن به عنوان يک موجود زنده مي پردازيم و همچنين با کاربردها و نيازهاي فضايي و تعاريف آن آشنا مي شويم و پس از آن که با ادبيات سوارکاري اندکي مانوس شديم به بررسي پيشينه و سابقه تاريخي آن را از گذشته تا حال در ايران و برخي جوامع کهن مورد بحث قرار مي دهيم و بعدا به معرفي فرمها، استانداردها و اصول برنامه ريزي عملکردي در زمينه اسب و سوارکاري و طراحي فضاهاي مرتبط با آن مي پردازيم.

پس از آشنايي با مقدمات و پيش نيازها و شناخت نسبي نسبت به موضوع، به ارائه راهکار و مباني نظري و عقيدتي در غالب طراحي و تامين نيازهاي فضايي مي پردازيم.

پس سعي نموده‌ايم که با خدمت گرفتن از تکنولوژي و امکانات روز محيطي سازمان يافته و مدرن را براي تأمين اين نيازها و کاربري و عملکردهاي مورد نظر فراهم آوريم. اما در عين حال نبايد فراموش کرد که اسب به عنوان يک موجود با ارزش و هوشمند و در عين حال با احساس نياز به محيطي بکر و طبيعتي آرام دارد.

 فهرست رساله مجموعه سوارکاری

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

اهميت و ضرورت انجام پروژه

۱- جايگاه ورزش به عنوان نياز در جامعه کنوني

۲- اسب، تجارت، صنعت و اشتغال زايي

۳- گردشگري

نتيجه

فصل اول: آشنايي با موضوع

بخش اول: آشنايي با اسب

مقدمه

۱- واژه‌شناسي

۲- خاستگاه و تكامل اسب

۳- تاريخچه اسب در ايران

۴- اسب در اسلام

۴-۱- شرط بندي بر روي اسب

۵- نژادهاي موجود در ايران

۵-۱- اسب اصيل يا عرب ايران

۵-۲- اسب تركمن

۵-۳- اسب كردي

۵-۴- اسب خزر

۵-۵- اسب قره باغ

۶- اسبان بومي ايران

۷- پرورش  اسب در ايران

۷-۱- پرورش اسب به شيوه عشايري

۷-۲- پرورش اسب در روستاهاي کشور

۷-۳- پرورش اسب در شهرها و شهرستانها

۷-۴- پرورش اسب به منظور تحقيقات و اصلاح نژاد

بخش دوم: آشنايي با تاريخچه اسب سواري

۱- سوارکاري چيست؟

۲- تاريخچه اسب سواري

۳- سابقه تاريخي اسب سواري در ايران

بخش سوم: آشنايي با شاخه هاي مختلف سوارکاري

۱- مسابقات اسب دواني

۱-۱- مسابقات يورتمه (سوار بر اسب يا ارابه)

۱-۲- مسابقات تاخت (کورس يا سرعت)

۲- ساير مسابقات سوارکاري

۲-۱- مسابقات ارابه راني

۲-۲- درساژ (حرکات نمايشي اسب هاي تربيت شده)

۲-۳- مسابقات پرش با اسب

۲-۴- مسابقات استقامت

۲-۵- مسابقات وسترن يا آمريکايي

۲-۶- روديئو

۲-۷- چوگان

۲-۸- کمانگيري روي اسب

فصل دوم: بررسي و شناخت وضعيت منطقه از کل به جزء

بخش اول: استان زنجان

۱- جغرافياي طبيعي استان زنجان

۱-۱- کليات جغرافيايي

۲- جغرافياي انساني استان زنجان

۲-۱- وجه تسميه

۲-۲- ويژگي هاي اجتماعي

۲-۲-۱- جمعيت

۲-۲-۲- نژاد

۲-۲-۳- زبان

۲-۳- ويژگي هاي اقتصادي

۳- جغرافياي جهانگردي استان زنجان

۳-۱- جاذبه هاي طبيعي

۳-۲- مکانهاي تاريخي

بخش دوم: شهرستان ابهر

۱- جغرافياي طبيعي شهرستان ابهر

۱-۱- کليات جغرافيايي

۲- جغرافياي انساني شهرستان ابهر

۲-۱- وجه تسميه

۲-۲- ويژگي هاي اجتماعي

۲-۲-۱- جمعيت

۲-۳- ويژگي هاي اقتصادي

۳- جغرافياي جهانگردي شهرستان ابهر

۳-۱- جاذبه هاي طبيعي

۳-۲- مکانهاي تاريخي

بخش سوم: بررسي و شناخت و تحليل وضعيت موجود منطقه سلطانيه

۱-ويژگيهاي جغرافيايي منطقه

۱-۱- موقعيت جغرافيايي

۱-۲- بررسي ويژگيهاي اقليمي

۱-۲-۱- دما

۱-۲-۲- بارندگي

۱-۲-۳- باد

۱-۲-۴- رطوبت

۱-۲-۵- ساعات آفتابي

۱-۲-۶- روزهاي يخبندان

۱-۲-۷- نتيجه

۱-۳- مطالعات زمين شناسي

۱-۳- ۱- خاک

۱-۳- ۲- گسل ها

۱-۳- ۳- توپوگرافي محدوده مطالعاتي

۱-۴- هيدرولوژي و هيدروژئولوژي

۱-۴- ۱- آبهاي سطحي (هيدرولوژي):

۱-۴- ۲- آبهاي زيرزميني (هيدروژئولوژي):

۱-۵- بررسي و پهنه بندي مخاطرات طبيعي و انساني

۱-۵-۱- مخاطرات طبيعي

۱-۵-۲- مخاطرات انساني

۱-۶- بررسي و مطالعه پوشش گياهي و حيات جانوري

۱-۶-۱- پوشش گياهي

۱-۶-۲- حيات جانوري

۱-۷- بررسي کاربري اراضي پهنه مورد مطالعه

۲- بررسي ويژگيهاي اقتصادي

۲-۱- بررسي وضعيت بخش هاي عمده اقتصادي در منطقه

۲-۱-۱- بخش کشاورزي و دامداري

۲-۱-۲- بخش صنعت

۲-۱-۳- بخش خدمات

۲-۲- بررسي الگوهاي معيشتي ساکنين

۲-۳- بررسي نظام مالکيت ها در منطقه

۳- بررسي ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي

۳-۱- بررسي الگوي پراکنش سکونتگاههاي حوزه نفوذ مستقيم شهر سلطانيه

۳-۲- بررسي وضعيت جمعيتي

۳-۲-۱- ساختار سني و جنسي

۳-۲-۲- بعد خانوار

۳-۳- بررسي ويژگي ها و الگوهاي فرهنگي

۳-۳-۱- قوميت

۳-۳-۲- مذهب و زبان

۳-۳-۳- رسوم و جشن ها

۴- بررسي قابليت ها و محدوديت هاي زيست محيطي سلطانيه

۴-۱- قابليت ها و جذابيت ها

۴-۲- حساسيت ها و محدوديت ها

۵- بررسي وضعيت زير ساختها

.۵-۱- بررسي ساختار ارتباطات منطقه با نواحي پيراموني

۵-۱-۱- حمل و نقل هوايي

۵-۱-۲- حمل و نقل زميني

۵-۲- وضعيت تردد و وضعيت کيفي راهها

۵-۲-۱- وضعيت تردد و سهم تردد

۵-۲-۲- وضعيت کيفي راهها

۶- بررسي جاذبه هاي گردشگري و تاريخي شهر سلطانيه

۶-۱- پيشينه تاريخي شهر سلطانيه و علل پيدايش آن

۶-۱-۱-گذري بر معماري ايلخاني

۶-۲- جاذبه هاي تاريخي و طبيعي سلطانيه

۶-۲-۱- بناهاي تاريخي:

۶-۲-۲- جاذبه هاي طبيعي و اکوتوريستي

۷- عرصه و حرايم آثار تاريخي

۷-۱- ضوابط حفاظت از ميراث تاريخي شهر

۷-۲-  ضوابط عرصه هاي تاريخي سلطانيه

۷-۲-۱- ضوابط تعيين شده بر اساس ضوابط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

۷-۲-۲- حرايم درجه ۱ و ۲ ارگ و ضوابط مربوطه

۷-۲-۳- ضوابط معمارانه در حرايم درجه ۱ و ۲ ارگ

۷-۲-۴- حريم ديد و منظر و ضوابط آن.

فصل سوم: برنامه فيزيکي

مقدمه

۱- تعاريف برخي از فضاهاي مورد نياز

۲- فعاليت هاي اصلي مجموعه سوارکاري

۲-۱- مدرسه سوارکاري

۲-۱-۱- بخش آموزش هاي نظري سوارکاري

۲-۱-۲- بخش آموزش هاي عملي سوارکاري

۲-۲- بخش برگزاري مسابقات سوارکاري

۲-۲-۱- فضاهاي پشتيباني بخش برگزاري مسابقات

۲-۲-۲- فضاهاي خدماتي رفاهي بخش برگزاري مسابقات

۲-۲-۳- فضاهاي برگزاري مسابقات بخش برگزاري مسابقات سوارکاري

۲-۲-۴- فضاهاي اداري بخش برگزاري مسابقات

۲-۳- بخش پرورش اسب

۲-۴- بخش فرهنگي

۲-۵- بخش اقامتي- تفريحي

۳- جدول جمع بندي مساحت هاي مورد نياز مجموعه

فصل چهارم: بررسي نمونه هاي موجود

بخش اول: نمونه هاي خارجي

۱- مجموعه سوارکاري رويال اسکات

۲- مجموعه سوارکاري کمپتون در لندن Kempton Park Racecourse

۳- مجموعه سوارکاري چلتنهام در انگلستان Cheltenham Racecourse

بخش دوم: نمونه هاي داخلي

۱- مجموعه سوارکاري نوروزآباد تهران

۲- مجموعه سوارکاري گنبد کاووس

۳- مجموعه سوارکاري بندر ترکمن

۴- مجموعه سوارکاري فردوسي مشهد

۵- مجموعه سوارکاري آزادي (آزمون)

فصل پنجم: شناخت بستر طرح

بخش اول: مکان يابي سايت

۱- سايت پيشنهادي شماره ۱

۱-۱- موقعيت استقراري پروژه

۱-۲- ويژگي هاي سايت

۱-۲-۱- عبور مسير هاي فشار قوي برق

۱-۲-۲- بستر رودخانه

۱-۲-۳- حريم ديد و منظر

۱-۲-۴- قرارگيري در چمن

۱-۲-۴- حريم جاده

۱-۳- دلايل رد سايت شماره ۱

۲- سايت پيشنهادي شماره ۲ (سايت انتخابي)

۲-۱- موقعيت استقراري پروژه

۲-۲- ويژگي هاي سايت

۲-۲-۱- ديد و منظر

۲-۲-۲- منابع تأمين آب

۲-۲-۳- دسترسي ها

۲-۳- دلايل قبول سايت شماره ۲

بخش دوم: تجزيه و تحليل سايت انتخابي

۱- موقعيت سايت

۲- دسترسي هاي سايت

۳- کابري ها و همجواريها

۴- اقليم

۵- ديد و منظر

۵-۱- ديد شمالي و جنوبي

۵-۲- ديد شرقي و غربي

فصل ششم: معرفي طرح

بخش اول: روند طراحي سايت

۱- شيوه هاي برخورد با بافت

۲-  عوامل موثر در جانمايي زون ها

۲-۱- جهت گيري ميدان مسابقات کورس

۲-۱-۱- گزينه اول

۲-۱-۲- گزينه دوم

۲-۱-۳- گزينه سوم

۲-۲- نور آفتاب

۲-۳- جهت باد غالب

۲-۴- شيب زمين و توپوگرافي

۲-۵- ديد و منظر

۳- روند لکه گذاري در سايت

۴- سايت نهايي

۴-۱- بخش مسابقات پرش و درساژ

۴-۲- بخش مسابقات کورس

۴-۳- بخش پرورش اسب و مدرسه سوارکاري

بخش دوم: طرح نهايي

۱- بخش مسابقات كورس

۱-۱- اهداف و ايده آل هاي طرح

۱-۲- روند شکل گيري

۱-۲-۱- مکان يابي

۱-۲-۲- شکل گيري فرم

۱-۲-۳- شکل گيري سازه و حجم

۱-۳- طرح نهايي بخش مسابقات کورس

۲- بخش مسابقات پرش و درساژ

۲-۱- روند شکل گيري

۲-۲-  طرح نهايي بخش مسابقات پرش و درساژ

کتابنامه

منابع فارسي

سايت هاي اينترنتي .۲۴۳

کتابنامه

منابع فارسی:

 1. ثبوتي، هوشنگ؛ ۱۳۷۰؛ بررسي آثار تاريخي سلطانيه؛ چاپ اول؛ زنجان: چاپ ستاره.
 2. ثبوتي، هوشنگ؛ ۱۳۸۰؛ معماري گنبد سلطانيه در گذرگاه هنر؛ تهران: موسسه فرهنگي و انتشاراتي پازينه.
 3. مخلصي، محمد علي؛ ۱۳۶۴؛ جغرافياي تاريخي سلطانيه؛ تهران: ناشر مولف.
 4. هشترودي، علي؛ ۱۳۸۱؛ سلطانيه؛ تهران: انتشارات ترفند.
 5. حمزه لو، منوچهر؛ ۱۳۸۱؛ هنرهاي کاربردي در گنبد سلطانيه؛ تهران: نشر ماکان.
 6. جمال، سيد اسداله؛ بهار ۱۳۸۳؛ فصل هايي از تاريخ ورزش زنجان از سال ۱۳۰۸ تا ۱۳۷۱ ه.ش.؛ جلد دوم؛ تهران: انتشارات نيکان کتاب.
 7. پرچکاني، پروانه؛ ۱۳۸۳؛ همه چيز درباره زنجان؛ تهران: انتشارات اسلامي.
 8. سعيديان، عبدالحسين؛ ۱۳۷۵؛ مردمان ايران (مردم شناسي و آداب و رسوم اقوام ايراني)؛ تهران: انتشارات علم و زندگي.
 9. ميرفتاح، علي اصغر؛ ۱۳۸۱؛ طرح مطالعاتي معبد داش کسن؛ سازمان ميراث فرهنگي؛ ص ۲۵ و ۲۶٫
 10. دانشپور پرور، فخري؛ نقش اژدها در جلد پنجم؛ مجموعه مقالات ارگ بم؛ ص ۶۶۱ و ۶۶۲ .
 11. شاپور شهبازي، دکتر عليرضا؛ پاييز و زمستان ۷۵ و بهار و تابستان ۷۶؛ مقاله اسب و سوارکاري در ايران باستان؛ مجله باستان شناسي و تاريخ؛ سال يازدهم؛ شماره اول و دوم.
 12. پوران بدر، اکبر؛ ۱۳۷۵؛ اسب؛ انتشارات عميدي؛ ص۶۵.
 13. گزارش معاونت امور دام جهاد کشاورزي؛ وضعيت پرورش اسب در ايران؛ وزارت جهاد کشاورزي.
 14. مقاله اسبان بومي ايران نوشته نفيسه قدوسي از سايت سازمان فدراسيون سوارکاري جمهوري اسلامي ايران.
 15. مجله دنياي اسب؛ شماره هاي صفر، ۱، ۲٫
 16. اوحدي نيا، حسن؛ ۱۳۷۸؛ پرورش اسب و ورزش سوارکاري؛ تهران: انتشارات علم و قلم.

۱۷٫مقاله چشم انداز (دشت سلطانيه زنجان)؛ ۱۰ مرداد ۱۳۷۰؛ روزنامه کيهان.

 1. مهندسين مشاور مآب؛ خرداد ۱۳۸۷؛ طرح جامع منطقه نمونه گردشگريبين المللي سلطانيه؛ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان زنجان؛ جلد ۱و۲و۳٫
 2. مهندسين مشاور مآب؛ زمستان ۱۳۸۷؛ طرح جامع (توسعه و عمران) شهر سلطانيه؛ وزارت مسکن و شهرسازي (سازمان مسکن و شهرسازي استان زنجان)؛ جلد ۱و۲٫
 3. دکتر حيدري؛ اسفند ۱۳۸۶؛ پروژه تحقيقاتي اطلس باد زنجان؛ اداره کل هواشناسي استان زنجان.
 4. گيلاني، فريدون؛ ۱۳۵۴؛ ديداري از گنبد سلطانيه بزرگترين گنبد اسلامي؛ مجله هنر و مردم وزارت فرهنگ و هنر؛ دوره ۱۲، شماره ۱۳۴٫
 5. ميرفتاح، سيد علي اصغر؛ ۱۳۷۰؛ «سلطانيه» شهرهاي ايران، جلد ۴؛ به کوشش محمد يوسف کياني؛ انتشارات جهاد دانشگاهي تهران.
 6. ن.ويلبر، دونالد؛ ۱۳۶۵؛ معماري اسلامي ايران در دوره ايلخانان؛ ترجمه عبدالله فرياد؛ تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.
 7. دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان برنامه و بودجه؛ ۱۳۷۴؛ موازين فني ورزشگاههاي کشور (جلد سوم: مشخصات کالبدي و مقررات رشته هاي ورزشي متداول در کشور)؛ نشريه شماره ۳-۱۲۳٫
 8. ثبوتي، هوشنگ؛ بناهاي آرامگاهي استان زنجان؛ انتشارات زنگان.
 9. نويفرت، ارنست و پيتر؛ پاييز ۱۳۸۳؛ نويفرت (اطلاعات معماري)؛ ترجه حسين مظفري ترشيزي؛ ويرايش سوم؛ تهران: انتشارات آزاد.

توضیحات فایل :

مقطع: کارشناسی معماری – کارشناسی ارشد

فرمت این فایل PDF و شامل۲۴۳ صفحه می باشد.

هزینه محصول :  ۴۵٫۰۰۰   ۲۰٫۰۰۰

حجم فایل :۴۷٫۵ مگابایت

موضوع: رساله های کارشناسی,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 20:0

نظرات()

تعداد بازديد : 218

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب

این نظر توسط (( ghasem soltanfam )) در تاریخ 1396/9/21 و 15:51 دقیقه ارسال شده است

ghasem soltanfam

چطوری این رساله رو بخریم؟


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 2
تعداد اعضا : 8399
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 125
بازدید دیروز : 473
ورودی امروز گوگل : 3
ورودی گوگل دیروز : 5
آي پي امروز : 35
آي پي ديروز : 84
بازدید هفته : 598
بازدید ماه : 13,169
بازدید سال : 47,750
بازدید کلی : 1,755,506
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 54.82.99.169
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : سه شنبه 06 فروردین 1398

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟