close
تبلیغات در اینترنت

دانلود کتاب اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی در آثار هشت معم

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

نویســـــــــــــــنده :           رافائل مونئو

ناشــــــــــــــــــــر :            انتشارات کتابکده کسرا، مشهد

ســــــال نشــــــــر :          1390 - فارســی

متـــــرجــــــــــــــم :           ایمان رئیسی و حسام عشقی صنعتی

معرفی شده توسط:         سوده نادری "دبیر بخش خبر"   1390/07/20

 

 

مقدمه همواره معتقد بوده¬ام که مدارس معماری باید به چشم¬انداز معاصر توجه کنند، به معمارانی که همچنان قهرمانان کتب اصلی¬اند. بنابراین اوایل دهه¬ی نود م. بود که به دانشجویان مدرسه معماری هاروارد درسی را پیشنهاد کردم که درباره ی آثار معماران معاصر بود. من همچنان به آثار بعضی از این [معماران] بزرگتر [از من] یا استادِ من فکر می¬کنم. همه از همکاران و دوستانی¬اند که تحسین¬شان می¬کنم. این کتاب تالیفی از آن سخنرانی¬ها است. آثار استرلینگ، ونتوری و اسکاتبراون، روسی، آیزنمن، سیزا، گری، کولهاس، و هرزوگ و دِ مورن با دقت تحت عنوان "اشتیاق تئوریک و استراتژی های طراحی" ارزیابی شده اند. از واژه¬ی "اشتیاق" استفاده می¬کنم، چون مطالعه¬ی معماری در زمان حال در مسیری پیش رفته است که به دراندیشیدن و مباحث نقادانه نزدیک¬تر شده است تا هرگونه علاقه¬ای به ساختن تئوری سیستمی. کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری رابرت ونتوری به این [بحث] شهادت خواهد داد. کتاب نوعی آزمون نیش¬دار است که به اندیشه‌های انتقادی هدایت می-شود؛ به‌عنوان نمونه، این [کتاب] نوعی رساله‌ی تئوریک یا بیانی شخصی از اشتیاق تئوریک است، و نه نوعی تئوری. در نقطه مقابل، معماریِ¬شهر آلدو روسی، نمایشی است از فردی، که دارای علاقه‌ی زیادی به اصول شهری است، که با روان¬پالایی شخصی رهاشده¬ای پایان یافته است.در این نقطه از تاریخ ما به کتاب روسی احترام می¬گذاریم، نه¬زیاد به¬خاطر همکاری¬اش در توسعه‌ی تئوری، بلکه برای ایده‌های بسیار شخصی¬اش، این تمثیلی است از معماری که از واژگان هم استفاده می¬کند. اشتیاق تئوریک واژه‌ی دقیق¬تری نسبت به تئوری است، و چنین است، هنگامی که به نوشته‌های پیتر آیزنمن مراجعه می‌کنیم. اینها متونی¬اند که نشانگر نوعی ظرفیت روشن¬فکرانه برای انتقال به مفاهیم معماری است که از فیلسوفان معاصر اکتساب شده است. برای کولهاس هم چنین است، آخرین بحثی که از آن استفاده می کنیم، بسیار مهم است که نیویورک هذیانی را درک کنیم، [کتابی] که هنوز به¬روز است و ارزشمند¬ترین نوشته¬ی اوست، به‌عنوان کتابی از مقالات، اندیشه ای اصیل و بسیار شخصی درباره¬ی اصول نهفته در معمایِ شهرِ آسمان¬خراش¬ها. واژه ی دیگر نیازمند توصیف، "استراتژی¬ها" است. این واژه در اینجا اشاره دارد به ساز-و-کار¬ها، شیوه¬ها، مدل‌واره‌¬ها، و روش¬های شکلی که در کارهای معماران تکرار¬می¬شود- ابزارهایی که با آن به ساختمان¬شان شکل می¬بخشند. از ساز-و-کارهای شکلی، هنگامی که در مورد مهارت پلان¬ها و مقطع¬ها در معماری جیمز استرلینگ، تا هنگامی که در مورد شکل‌های تانشده با همکاری فرانک گری می¬اندیشم، صحبت خواهم نمود. ممکن است دشوار باشد که این واژه را در مورد آلوارو سیزا یا هرزوگ و دِ مورن به‌کار ببرم، اما ارائه¬ی دست¬خط معمارانه و بسیار شخصی سیزا، و علاقه¬ی توام با وسواس معماری و مصالح هرزوگ و دِ مورن، اعتقاد دارم که همچنان می¬توانیم آنها را در همان مسیر مورد بحث قرار دهیم. حالا که عنوان کتاب را شرح دادم، اجازه دهید که سعی کنم احساسم را درمورد این گروه معماران بعضا نامتجانس بیان¬کنم. علاقه¬ام به این بود که معمارانی را مطالعه کنم که دارای نفوذ و قدرت بیشتری در زمان حال هستند، آنهایی که در آخرین ربع قرن بیستم علایق دانشجویان معماری را

برانگیخته¬اند، آنهایی که کارهای¬شان در عرصه ی وسیعی مورد بحث قرار گرفته است، و سرانجام آنهایی که کتاب¬های¬شان با مقدار زیادی مقالات مفهومی منتشر شده است. به¬نظرم¬رسید که باید با جیمز استرلینگ شروع¬کنم. شخصیت او دعوت¬کننده¬ به تلاشی¬است که در راستای اتصال چیزی بود که می¬توانست شامل میراث زبانشناختی پیشروها - که هنوز در آغاز دهه¬ی شصت م. زنده بودند- به علاقه¬ی شدید به پیچیدگی باشد، که پس¬ازآن ایجادشد. فکر¬می¬کنم که امروزه کمتر درباره¬ی او بحث¬می¬شود، لذا الزامی¬است که هرگونه ارزیابی معماری معاصر را با استرلینگ آغاز کنیم. [تفکر] استرلینگ به¬سرعت توسط رابرت ونتوری و آلدو روسی ادامه یافت. این دو اغلب باهم جفت شده¬اند، ازجمله¬ی این دلایل انتشار پیچیدگی و تضاد در معماری و معماریِ¬شهر در یک سال است (1966 م.)، اما معمار آمریکایی ¬باید مقدم¬تر از معمار ایتالیایی باشد. تاثیر ونتوری سریع بود و در دهه‌ی¬ شصت م. و اوایل دهه¬ی هفتاد م. حکم¬فرما بود، درحالی که کار روسی، درحالی که در اروپا به خوبی شناخته شده بود، اما تا اواخر دهه¬ی هفتاد م. "جهانی" نشد، تا زمانی که اندیشه¬هایش در آمریکا منتشر شد. هریک ایده¬های¬شان را با ،آثارشان نشان دادند. ونتوری، با ساخت کشور به عنوان نقطه¬ی شروع، سعی کرد تا اصول را دریابد و نشان¬دهد که چقدر درمقابل هنجار و گرایش به فرد مقاوم است. در مقابل، روسی تلاش¬کرد که نظم علمی را گسترش¬دهد، پس از اینکه از اصول مهمی که معماریِ¬شهر را توصیف می¬کند، رمزگشایی کرد. هردو طی دهه¬ها اندیشه¬ی معمارانه را تحت تاثیر قراردادند، و تاثیرشان تا امروز احساس شده¬است. معماری مانند پیتر آیزنمن، علاقه¬ی ویژه¬ای به تئوری¬پردازی مقدم¬بر تمرین ساختن اثر دارد. او مسئول بخش تئوری کتاب پنج معمار نیویورک در سال 1972، و موسس مرکز مطالعات معماری و شهر و [مجله¬ی] مخالفان، و در نتیجه نقشی کلیدی در فرهنگ معماری آمریکا دارد. بعضی وقت¬ها با سوء تفاهم همراه شده اما هیچ¬وقت فراموش نشده¬است، نوشته¬های تئوریک¬اش جایگاه برجسته¬ای در چشم¬انداز تاثیر معمارانی، که در این سخنرانی¬ها توصیف می¬شوند، دارد. آلوارو سیزا و فرانک گری بر چشم¬انداز معماری دهه¬ی هشتاد م. تاثیر گذاشتند. به نظر می¬رسد که به‌وسیله¬ی آنها، تئوری در مسیری افتاد که نوعی معماری با اثر واقعی قابل توصیف شد. هرچند گری چندسالی مسن¬تر است، ابتدا سیزا را ارایه نمودم. معماری¬ [سیزا] همیشه مورد تحسین بوده است و از ابتدای دوره¬ی کاری¬اش، زمانی که مجلات ایتالیایی او را کشف نمودند، فرهنگ معماری اروپا درآثارش بازتاب داشت. کارهای-اش همواره علاقه¬ی زیادی دنبال شده¬است، و کسی ممکن است بگوید که او بدون رهایی از تعهد تئوریک و اجتماعی به آغازگران [این اندیشه] شکوفا نمی¬شد. این مسئله باعث شد که گری بعضی اوقات اعمال نفوذ کند، اما تاثیر او در معماری دهه¬ی هشتاد غیرقابل پرسش است. عمل¬گرایی آگاهانه¬ی او، با روش نوآورانه¬¬اش در سازماندهی مصالح و فرم ترکیب شد، و از هرگونه تسلیم¬شدن به زمینه دل¬کند، و سریعا باعث شد که به مرجعی مسلم تبدیل شود. سفر اعجاب انگیزی را شرح خواهیم داد که چگونه محرکی، باعث شد معمار نه¬چندان مطرحی [مثل گری] به سازماهی محبوب در دهه¬ی نود م. تبدیل¬شد، دهه¬ای که شاهد اختلاط صریح شخصیت او و سلسله کارهای اصلی¬اش بود که به نقطه¬ی اوج گوگنهایم بیلبائو منتهی شد. علایق تئوریک و حرفه¬ای، اساسا در این دهه تغییر یافت، و چهره¬ی رم کولهاس مدل¬واره ¬ی این تغییر بود. کولهاس می¬خواست که معماران، بدون پیش¬داوری روشن¬فکرانه، عقلانیت ضمنی نوعی از معماری را که سرمایه¬گذاران¬ ساختمان می¬ساختند، ترمیم نماید. لذا، او اعتقاد داشت، که باید ریشه های معماری را، که هنوز زنده بود، و با اشتیاق تئوریک حامیان معماری بافرهنگ تحریف شده بود، نشانه بگیرد. هدف او، کلیدی برای نوعی از معماری در دنیای جهانی¬شده بود، که احترام به تاریخ و غمِ¬غُربت نسل¬ِگذشته ندارد. نیویورک هذیانی، نخست منتشر شده در [سال] 1978، تاثیری معطوف¬به¬گذشته در دهه¬ی نود م. و کامل شده با [کتاب] بسیار عمومیت¬یافته¬ی S,M,L,XL، که گونه ای از کتاب را بنیان نهاد که توجه بسیار بیشتری به تصویر و نقشه نسبت به متن داشت. حسن ختام این مقدمه، نخستین کارهای هرزوگ و دِ مورن بود، که اعلام‌کننده¬ی سرشت متعالی مکعب¬های اصلی است. اینجا ارتباط با جهان شکل¬گرایانه ی هنرمندان حداقل¬گرا آشکار می¬شود، احیاشدن سنتی که کارهای این دو معمار را با آن نقاشان مرتبط¬می¬سازد. تاثیر هرزوگ و دِ مورن در مدارس معماری خیلی سریع بود، و ظرفیت آنها برای به¬عهده¬گرفتن هرگونه ساده¬سازی و هماهنگ¬شدن با مهمترین رویداد متضادی که شرح می¬دهد چرا دانشجویان به دیدن از نزدیک کارهایشان ادامه¬می¬دهند، قابل ستایش است. آنها، با اطمینان، در میان چندتن از معمارانی، که من فکر می¬کنم تاثیرگذاراند، قرار ¬می¬گیرند. جهت شرح چگونگی انتخاب معماران، با ید بگویم که چگونه تعدادی از سخنرانی‌هایم به این کتاب تبدیل شد. همان¬گونه که قبلا گفتم، سخنرانی¬ها به‌عنوان درس¬ها¬یم در مدرسه¬ی طراحی هاروارد ارایه شده است. این مربوط به سال¬های تحصیلی 1992-1993 و 1993-1994 است. آن سخنرانی¬ها مجددا، به¬درخواست خوزه مانوئل لوپز پلائز ، در مجموعه¬ای از صحبت¬هایم در [ماه] نوامبر [سال] 1995 در سیرکلو دِ بلاس آرتس مادرید ارایه شد. بدون او [پلائز]، مطالب ارایه شده در این کتاب ممکن بود هرگز واقعیت نیابد. سخنرانی¬های سیرکلو، ضبط شدند، و بذر این متن را ایجاد نمودند. بنابراین، کتاب همکاری دانشجویان شرکت‌کننده در کلاس را در خود مستتر دارد. لحن گفتگومحور کلاس تا¬حد¬ممکن حفظ¬شده¬است، تصاویر هم، مانند آنهایی که در طول سخنرانی¬ها نمایش¬داده¬می شد، ارایه شده¬است. ... چکیده رافائل مونئو، برنده جایزه پریتزکر سال 1996 و استاد دانشگاه هاروارد، در این کتاب با رویکردی نقادانه آثار جیمز استرلینگ، رابرت ونتوری و دنیس‌اسکاتبراون، آلدو روسی، پیتر آیزنمن، آلوارو سیزا، فرانک اُ. گِری، رم کولهاس، ژاک هرزوگ و پیر دِ مورن را با دقت ارزیابی نموده است. کتاب به هشت فصل اصلی تقسیم بندی شده است و مونئو در هر فصل ابتدا شرحی مختصر از عوامل تاثیرگذار بر زندگی و اندیشه های معماران ارائه کرده، سپس به تحلیل آثار ایشان تا سال 2001 اقدام نموده است.

 

 

 


موضوع: معرفی کتب معماری,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 18:21

نظرات()

تعداد بازديد : 1614

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب

این نظر توسط (( p n )) در تاریخ 1397/8/7 و 20:25 دقیقه ارسال شده است

p n

سلام اگر امکان داره این کتابو برام‌ ایمیل کنید

این نظر توسط (( مرتضی )) در تاریخ 1396/10/12 و 10:38 دقیقه ارسال شده است

مرتضی

سلام میشه لطف کنید این کتاب واسه منم بفرستید

این نظر توسط (( مریم مسعودی )) در تاریخ 1396/2/6 و 16:59 دقیقه ارسال شده است

مریم مسعودی

میشه لطف کنید کتاب رو برام تا امشب بفرستید؟

این نظر توسط (( حنانه )) در تاریخ 1395/7/11 و 18:27 دقیقه ارسال شده است

حنانه

ممنون از همکاریتون.
لطفا این کتاب رو برام بفرستید.

این نظر توسط (( پریسامحمدصادقی )) در تاریخ 1394/10/6 و 0:17 دقیقه ارسال شده است

پریسامحمدصادقی

سلام امکان دارد برای من هم این کتابو بفرستید؟
ممنون

این نظر توسط (( روژین )) در تاریخ 1394/8/30 و 18:49 دقیقه ارسال شده است

روژین

سلام اگه لطف کنید کتاب را برای منم بفرستید ممنون میشم.
پاسخ : با سلام نظر خودتون اینجا اعلام کنید حتما رسیدگی خواهد شد
http://online-architect.ir/
باتشکر

این نظر توسط (( احمدی )) در تاریخ 1394/8/22 و 23:27 دقیقه ارسال شده است

احمدی

سلام خسته نباشید.لطفا برای من ایمیل کنید
green.architect_info@yahoo.com
پاسخ : با سلام نظر خودتون اینجا اعلام کنید حتما رسیدگی خواهد شد
http://online-architect.ir/
باتشکر

این نظر توسط (( هنگامه )) در تاریخ 1394/8/15 و 11:26 دقیقه ارسال شده است

هنگامه

سلام من هرچی سعی کردم نتونستم این کتاب رو پیدا کنم
میشه لطفا برام اینو در اسرع وقت بفرستید.

این نظر توسط (( fm )) در تاریخ 1394/8/9 و 23:27 دقیقه ارسال شده است

fm

با سلام و خسته نباشید.ممنون میشم اگه فایل pdf این کتابو واسم بفرسین.
پاسخ : با سلام نظر خودتون اینجا اعلام کنید حتما رسیدگی خواهد شد
http://online-architect.ir/
باتشکر

این نظر توسط (( امیر اسماعیل صفری )) در تاریخ 1394/8/9 و 19:41 دقیقه ارسال شده است

امیر اسماعیل صفری

سلام خسته نباشید اگه میشه کتاب اشتیاق تئوریک رافائل روبرام ایمیل کنید خودم خیلی سعی کردم نشد ممنونم. aers59@gmail.com
پاسخ : با سلام نظر خودتون اینجا اعلام کنید حتما رسیدگی خواهد شد
http://online-architect.ir/
باتشکر


برای دیدن نظرات بیشتر روی شماره صفحات در زیر کلیک کنید

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا : 8399
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 198
بازدید دیروز : 473
ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز : 5
آي پي امروز : 40
آي پي ديروز : 84
بازدید هفته : 671
بازدید ماه : 13,242
بازدید سال : 47,823
بازدید کلی : 1,755,579
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 54.82.99.169
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : سه شنبه 06 فروردین 1398

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟