close
تبلیغات در اینترنت

دانلود پایانامه ساختمان نظام مهندسی

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

دانلود مقالات معماری

دانلود پایانامه ساختمان نظام مهندسی

مقدمه

این فصل به بررسی کلیاتی در مورد پروژه می‏پردازد‌.در‏ این فصل علت نیاز را به ساختمان سازمان نظام مهندسی در سایت مورد نظر را مورد بررسی قرار می­دهیم، و هدف از اجرای این پروژه را پاسخ می‏گوییم‌. بدیهی است آنچه در ‏این فصل مشاهده می‏کنیم الزاماً منطبق بر مراحل انجام پروژه نیست‌.

تعریف نظام مهندسی

نظام‌ مهندسي ‌و كنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‏هاي‏‌ مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه ‌در جهت‌ رسيدن ‌به‌ اهداف‌ منظور در اين‌ قانون‌ تـدوين‌ و به ‌مورد اجراء گذاشته‌ مي‌شود‌.

اساسنامه نظام مهندسی

در قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاح ‌شده‏ی‏ سال ۱۳۵۶ تاسیس دو سازمان نظام مهندسان معمار و شهرسازی و سازمان نظام مهندسان ساختمان و تاسیسات پیش‌بینی‌ شده بود‌. در سال ۱۳۷۱ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به جای دو سازمان ذکر شده در قانون ۱۳۵۶ یک سازمان واحد با عنوان سازمان نظام مهندسی ساختمان تاسیس گردید و در سال ۱۳۷۴ قانون از مرحله‏ی آزمایشی خارج شد و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تصویب گردید که در آن هم تاکید بر ایجاد سازمان نظام مهندسی ساختمان شده ‌بود‌.

فهرست

فصل ۱٫ ۱

چارچوب پژوهشی.. ۱

۱-۱-۱مقدمه  ۲

۱-۱-۲وضع موجود نظام مهندسی    ۲

۱-۱-۳طرح مسئله. ۳

۱-۱-۴کلید مساله. ۳

۱-۲روش پژوهش و مراحل انجام پایان نامه. ۳

۱-۲-۱بخش اول: شناخت         ۳

۱-۲-۲بخش دوم: مداخله. ۴

فصل ۲٫ ۵

شناخت موضوع طرح.. ۵

۲-۱تعریف نظام مهندسی  ۶

۲-۲اساسنامه نظام مهندسی   ۶

۲-۳نقدی کوتاه بر سازمان نظام مهندسی    ۷

۲-۴اهداف ‌و خط ‌مشي‌ نظام مهندسی   ۹

۲-۵دلایل محقق نشدن اهداف نظام مهندسی  ۱۰

۲-۵-۱تقویت معماری ایرانی اسلامی  در حد شعار بوده   ۱۰

۲-۵-۲تبدیل نظام مهندسی به مرکز توزیع کار برای مهندسان    ۱۲

۲-۵-۳نبود موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور. ۱۳

۲-۵-۴عدم بومی‏سازی اصول معماری و شهرسازی به صورت عملی        ۱۵

۲-۵-۵کیفیت پایین خدمات‌ مهندسي ‌و نظارت‌ ۱۶

۲-۵-۶پیوند ضعیف نظام آموزشی و نظام مهندسی  ۱۸

۲-۵-۷مقررات ملي ساختمان فقط در حد شعار. ۱۹

۲-۵-۸دلایل اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان  ۲۰

۲-۵-۹ناتوانی سازمان نظام مهندسی برای جلوگیری از تخلفات    ۲۱

۲-۵-۱۰قیمت پایین خدمات مهندسی.. ۲۳

۲-۵-۱۱جلب مشارکت ‌حرفه‏ای‏‏ مهندسان و صاحبان حرفه ها ۲۳

فصل ۳٫ ۲۵

ارایه راهکار برای مشکلات موجود نظام مهندسی.. ۲۵

۳-۱-۱مقدمه  ۲۶

۳-۲صاحبان نفع ( ذینفع‏ها ) در نظام مهندسی      ۲۶

۳-۲-۱ذینفع اول مردم. ۲۷

۳-۲-۲ذینفع دوم مهندسین.. ۲۷

۳-۳پیوند حوزه طراحی‌، نظارت و اجرا      ۳۰

۳-۴پیوند نظام آموزشی و نظام مهندسی    ۳۱

۳-۵استفاده از عملکرد پارک علم و فناوری در نظام مهندسی       ۳۲

۳-۵-۱پارک علم و فناوری چیست؟. ۳۲

۳-۵-۲پیشینه پارک فناوری   ۳۴

۳-۵-۳نام ‌ها و اصطلاحات پارک فناوری ۳۵

۳-۵-۴اهداف پارک فناوری.. ۳۶

۳-۵-۵جایگاه پارک علم و فناوری   ۳۶

۳-۵-۶جایگاه پارک‌های علم و فناوری در توسعه کشورها …………. ۳۷

۳-۵-۷انواع پارک‌های علمی و فناوری   ۳۷

۳-۵-۸ویژگی‌های اصلی پارک‌های علمی و فناوری ۳۸

۳-۵-۹سرویس‌های ممتازی که در پارک‌های علمی و فناوری ارائه می‏شوند     ۴۰

۳-۵-۱۰معیارهای مکان‌یابی پارک‌های علمی و فناوری …………… ۴۱

۳-۵-۱۱خدمات قابل ارائه به مراکز مستقر در مرکز رشد                 ۴۲

۳-۵-۱۲اصول و مبانی نظری معماری پارک ۴۳

فصل ۴٫ ۴۹

ضوابط و مقررات طراحی اداری.. ۴۹

۴-۱-۱مقدمه  ۵۰

۴-۲مفاهيم و تعاريف ۵۰

۴-۲-۱فضاهاي اصلي          ۵۰

۴-۲-۲فضاهاي وابسته           ۵۰

۴-۲-۳فضاهاي رفاهي   ۵۰

۴-۲-۴فضاهاي پشتيباني   ۵۱

۴-۲-۵فضاهاي گردش    ۵۱

۴-۲-۶فضاي مورد نياز براي ارباب رجوع                ۵۱

۴-۲-۷تجهيزات اداري.. ۵۱

۴-۳بخش اول:  ساختمان‏ها و فضاهاي اداري      ۵۱

۴-۳-۱تخصيص بهينه ساختمان‏ها و فضاهاي اداري   ۵۲

۴-۳-۲الزامات اجرا ۵۳

۴-۳-۳فرآيند اجرا ۵۴

۴-۴بخش دوم: تجهيزات و ملزومات اداري    ۵۵

۴-۴-۱تخصيص بهينه تجهيزات اداري   ۵۵

۴-۴-۲خريد تجهيزات اداري.. ۵۶

۴-۴-۳ثبت و نگهداری سوابق   ۵۸

۴-۴-۴‌نظارت بر عملكرد. ۵۹

۴-۵مهمترين مولفه ها در طراحي، تخصيص و استقرار افراد و واحدها در فضاي اداري                       ۵۹

۴-۶اصول و ضوابط طراحي فضا و ساختمان‏هاي اداري          ۵۹

۴-۶-۱فضای باز اداری   ۶۰

۴-۶-۲نقش فرايند كار در فضا سازي اداري              ۶۰

۴-۷ضوابط ناظر بر بهره‌برداري مطلوب از فضا و ساختمان‏هاي اداري              ۶۰

۴-۷-۱تعاريف فضاهاي ساختمان اداري            ۶۱

۴-۷-۲فضاهاي گردش         ۶۲

۴-۸شاخص‏هاي كنترل محاسبه سطوح           ۶۲

۴-۸-۱كارايي ساختمان (بهره برداري مفيد ساختمان)  ۶۳

۴-۸-۲بهره برداری مفید اداری   ۶۳

۴-۸-۳توزيع مناسب فضاها           ۶۳

۴-۹مهمترین مولفه‌ها در چيدمان واحدها براساس ماهيت و فرايند كار                 ۶۳

۴-۹-۱حوزه مديرعامل          ۶۴

۴-۹-۲قائم مقام        ۶۴

۴-۹-۳مشاورين.. ۶۴

۴-۹-۴دفتر هيأت مديره، مديرعامل و حسابرسي داخلي               ۶۵

۴-۹-۵دفتر روابط عمومي           ۶۵

۴-۹-۶دفتر حراست و امور محرمانه              ۶۶

۴-۹-۷دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات          ۶۶

۴-۹-۸معاونين شركت         ۶۷

۴-۹-۹دفتر سازماندهي و بهبود روش‏ها             ۶۸

۴-۹-۱۰دفتر برنامه‌ريزي منابع انساني و آموزش… ۶۸

۴-۹-۱۱دفتر مديريت استراتژيك و بهره‌وري             ۶۹

۴-۹-۱۲امور كاركنان و رفاه            ۶۹

۴-۹-۱۳امور مالي          ۶۹

۴-۹-۱۴امور ارتباطات و قراردادها              ۷۰

۴-۹-۱۵اداره نظارت بر خدمات عمومي             ۷۰

۴-۹-۱۶دفتر برنامه‌ريزي فني و برآورد بار                 ۷۱

۴-۹-۱۷دفتر تحقيقات كنترل كيفيت تجهيزات.. ۷۱

۴-۹-۱۸دفتر فناوري ارتباطات و مديريت اطلاعات               ۷۱

۴-۹-۱۹دفتر بودجه          ۷۲

۴-۹-۲۰مجريان طرح‏ها           ۷۳

۴-۹-۲۱دفتر فني توليد          ۷۴

۴-۹-۲۲مفروضات پیشنهادی.. ۷۴

فصل ۵٫ ۷۵

بررسی نمونه‌ها ۷۵

۵-۱بررسی نمونه‏‏ها  ۷۶

۵-۱-۱نحوه تحلیل نمونه‏‏ها ۷۶

۵-۲نظام مهندسی قزوین  ۷۷

۵-۲-۱ایده‌های طراحی.. ۷۷

۵-۲-۲سازه ۸۴

۵-۲-۳سیرکلاسیون و پلان‏          ۸۶

۵-۳طرح نظام مهندسی استان خوزستان     ۸۹

۵-۳-۱ایده های طراحی.. ۸۹

۵-۴طرح نظام مهندسی استان هرمزگان      ۹۹

۵-۴-۱ایده های طراح.. ۹۹

فصل ۶٫ ۱۰۶

اقلیم. ۱۰۶

۶-۱اقلیم آب و هوایی استان کهگیلویه و بویراحمد. ۱۰۷

۶-۲بادها   ۱۰۷

۶-۲-۱بادهای موسمی.. ۱۰۷

۶-۲-۲بادهای محلی.. ۱۰۸

۶-۳طراحی اقلیمی در مناطق سرد و کوهستانی              ۱۰۹

۶-۳-۱اقلیم و معماری          ۱۰۹

۶-۳-۲عوامل اقلیمی         ۱۰۹

۶-۳-۳ویژگی‌های بومی و فرم مناطق سرد              ۱۱۱

۶-۳-۴فرم مناسب اقلیم سرد          ۱۱۲

۶-۳-۵نوع مصالح بکار رفته در اقلیم سرد               ۱۱۳

۶-۳-۶جبهه‌های ساخته شده بنا ۱۱۳

۶-۳-۷جهت گیری بنا         ۱۱۴

فصل ۷٫ ۱۱۵

روند طراحی.. ۱۱۵

۷-۱مقدمه       ۱۱۶

۷-۲شناخت بستر طرح  ۱۱۶

۷-۲-۱بررسی وضعیت زمین   ۱۱۶

۷-۲-۲کدهای ارتفاعی.. ۱۱۷

۷-۲-۳بررسی جداره‌ها ۱۱۷

۷-۲-۴دید و منظر. ۱۱۷

۷-۲-۵تاسیسات زیربنایی   ۱۲۵

۷-۳برنامه‌ی فیزیکی  ۱۳۰

۷-۴معرفی سیستم سازه و تاسیسات    ۱۳۵

۷-۴-۱سیستم سازه ۱۳۹

۷-۴-۲سیستم تاسیسات.. ۱۴۰

۷-۵معرفی طرح نهایی   ۱۴۶

۷-۵-۱معماری.. ۱۴۹

۷-۵-۲نقشه‌ها‌، برش‌ها‌، نماها ۱۵۰

منابع  ۱۵۳

منابع:

  1. پیتر. نویفرت (۱۳۸۵). اطلاعات معماری. حسین مظفری ترشیزی. تهران. آزاده
  2. کسمایی. مرتضی (۱۳۸۳). اقلیم و معماری (چاپ سوم). تهران. نشر خاک
  3. گلابچی. محمود (۱۳۸۳). سازه در معماری. تهران. انتشارات دانشگاه تهران
  4. معاونت امور فنی و تدوین معیار ها (۱۳۷۷). نشریه شماره ۱۷۸٫ تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه
  5. معاونت امور فنی و تدوین معیار ها (۱۳۷۷). نشریه شماره ۲۴۵٫ تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه
  6. معاونت امور فنی و تدوین معیار ها (۱۳۷۷). نشریه شماره ۲۷۰٫ تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه
  7. معین. محمد (۱۳۶۳). فرهنگ فارسی معین. تهران. انتشارات امیرکبیر
  8. وزارت مسکن و شهر سازی (۱۳۹۲). مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان (تاسیسات گرمایی. تعویض هوا. تهویه مطبوع). تهران
  9. وزارت مسکن و شهر سازی (۱۳۹۲). مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمانی). تهران
  10. وندبرگ. مارتیس (۱۳۸۶). سقف های سبک شیشه ای. مترجم علیرضا تقدیری. تهران، انتشارات سیمای دانش

موضوع: رساله های کارشناسی,

نویسنده:

تاریخ: ساعت: 21:1

نظرات()

تعداد بازديد : 271

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

موضوعات

دانلود فایل های پاورپوینت . ..

دانلود مقالات معماری اسلامی

مقالات معماری

ایده های جدید در معماری

دانلود مقالات معماری یونان

دانلود مقالات معماری رم

دانلود پاورپونت سازه

دانلود سری 2

دانلود سری 3

دانلود سری 4

دانلود فایل های pdf

pdf سری 2

pdf سری 3

شیوه خراسانی

شیوه رازی

شیوه آذری

شیوه اصفهانی

آرشیو مجلات معماری

دانلود نشریه راه ساختمان ایران

کتب معماری

دانلود کتب معماری

معرفی کتب معماری

پروژهای دانشجویی

متره و برآورد

روستا 1 ، 2

تنظیم شرایط محیطی

انسان طبیعت معماری

ایده سری a

ایده در معماری

ایده سری b

مهندسی عمران

معماری اسلامی

آموزش نرم افزار

نرم افزار اسکچاپ

نرم افزار اتوکد

تریدی مکس+ویری

آموزش فتوشاپ

کرک نرم افزار ها+آموزش

نرم افزار رویت

شهر سازی

دانلود مجلات ویژه شهر سازی

معماری داخلی

دانلود مجلات طراحی داخلی

معماری منظر

دانلود مجلات معماری منظر

معرفی کارهای معماران بزرگ

زاها حدید

دنیس اسکات براون

لُکُربُزیه

دانلود فیلم های معماری

فیلم های سری اول

بانک پروژه و پایان نامه

بانک پایان نامه ها

آموزش اسکیس ، راندو و پرزانته

بحث تئوری راندو و پرزانته

راندو و پرزانته

تصاویر معماری

دکوراسیون

عکس های معماری

دانلود نقشه های معماری

ویلایی

فرهنگ سرا

نقشه های فاز 2

مسکونی

مبانی نظری معماری

مبانی نظری

دانلود رایگان مطالعات

مطالعات خانه سالمندان

مطالعات طرح 5

رساله های کارشناسی

آرشیو

پیوندهای روزانه

در خواست همکاری

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 159
کل نظرات : 310
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 4
تعداد اعضا : 8399
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 211
بازدید دیروز : 473
ورودی امروز گوگل : 4
ورودی گوگل دیروز : 5
آي پي امروز : 41
آي پي ديروز : 84
بازدید هفته : 684
بازدید ماه : 13,255
بازدید سال : 47,836
بازدید کلی : 1,755,592
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 54.82.99.169
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : سه شنبه 06 فروردین 1398

ورود کاربران

نام کاربری :
رمز عبور :

رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد

نظرسنجي

نظر شما در مورد محتوای سایت چیست؟